Ekspert: poslednje izmene od 26.09.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 26.09.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 78/16) 
 • Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2016. godini („Sl. glasnik RS“, br. 77/16) 
 • Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije u 2016. godini („Sl. glasnik RS“, br. 77/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 95005
 • Službenih mišljenja: 13933
 • Sudske prakse: 7948
 • Modela akata: 693
 • Obrazaca: 26985
 • Podzakonskih akata: 69945
 • Prečišć. tekstova: 21161
 • Propisa CG: 1373
 • Propisa R.Srpske: 1764

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.