Ekspert: poslednje izmene od 26.11.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 26.11.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o dopuni Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom („Sl. glasnik RS“, br. 95/15) 
 • Zakon o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 94/15) 
 • Pravilnik o dozvolama za rad („Sl. glasnik RS“, br. 94/15) 
 • Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa („Sl. glasnik RS“, br. 94/15) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 88817
 • Službenih mišljenja: 12940
 • Sudske prakse: 7603
 • Modela akata: 661
 • Obrazaca: 24571
 • Podzakonskih akata: 65225
 • Prečišć. tekstova: 19698
 • Propisa CG: 1232
 • Propisa R.Srpske: 1629

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.