Ekspert: poslednje izmene od 26.12.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 26.12.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava Republike Srbije na račun izvršenja budžeta Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 120/12)
 • Pravilnik o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 120/12)
 • Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS“, br. 120/12)
 • Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara (za 2013. godinu) („Sl. glasnik RS“, br. 120/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 66052
 • Službenih mišljenja: 11327
 • Sudske prakse: 6482
 • Modela akata: 542
 • Obrazaca: 17144
 • Podzakonskih akata: 47795
 • Prečišć. tekstova: 14523
 • Propisa CG: 860
 • Propisa R.Srpske: 1234
 • Pretplata na „CEKOS IN“-ova izdanja

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.