Ekspert: poslednje izmene od 27.01.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 27.01.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o obrascu i sadržini legitimacije elektroenergetskog inspektora i inspektora opreme pod pritiskom („Sl. glasnik RS“, br. 5/14)
 • Pravilnik o obrascu službene legitimacije inspektora za zaštitu životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 5/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 74239
 • Službenih mišljenja: 11906
 • Sudske prakse: 6982
 • Modela akata: 590
 • Obrazaca: 20391
 • Podzakonskih akata: 53824
 • Prečišć. tekstova: 16569
 • Propisa CG: 962
 • Propisa R.Srpske: 1411

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.