Ekspert: poslednje izmene od 27.01.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 27.01.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o Planu mreže zdravstvenih ustanova („Sl. glasnik RS“, br. 5/20)
 • Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 5/20)
 • Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2019. godini („Sl. glasnik RS“, br. 5/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 122129
 • Službenih mišljenja: 16122
 • Sudske prakse: 9195
 • Modela akata: 835
 • Obrazaca: 35510
 • Podzakonskih akata: 90640
 • Prečišć. tekstova: 27463
 • Propisa CG: 1812
 • Propisa R.Srpske: 2190

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.