Ekspert: poslednje izmene od 27.02.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 27.02.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o načinu i kriterijumima za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 12/12)
 • Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2012. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 12/12)
 • Pravilnik o normativima i standardima rada i cenama zdravstvenih usluga za prevenciju, preglede i lečenja bolesti usta i zuba koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 12/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 60576
 • Službenih mišljenja: 10504
 • Sudske prakse: 6073
 • Modela akata: 499
 • Obrazaca: 15190
 • Podzakonskih akata: 43827
 • Prečišć. tekstova: 13096
 • Propisa CG: 759
 • Propisa R.Srpske: 1048

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.