Ekspert: poslednje izmene od 27.02.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 27.02.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o sadržaju izveštaja privremenog zastupnika kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 12/17) 
 • Pravilnik o bližim uslovima za upis u Evidenciju posebnih centara za prevenciju bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima („Sl. glasnik RS“, br. 12/17) 
 • Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji sportova („Sl. glasnik RS“, br. 12/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 98454
 • Službenih mišljenja: 14399
 • Sudske prakse: 8121
 • Modela akata: 726
 • Obrazaca: 27886
 • Podzakonskih akata: 72566
 • Prečišć. tekstova: 21999
 • Propisa CG: 1419
 • Propisa R.Srpske: 1823

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.