Ekspert: poslednje izmene od 27.03.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 27.03.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o ulaganju za vreme vanrednog stanja deviznih sredstava kojima upravlja Agencija za osiguranje depozita („Sl. glasnik RS“, br. 42/20)
 • Odluka o dopunama Odluke o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom („Sl. glasnik RS“, br. 42/20)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 42/20)
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 42/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 123603
 • Službenih mišljenja: 16259
 • Sudske prakse: 9236
 • Modela akata: 842
 • Obrazaca: 35871
 • Podzakonskih akata: 91776
 • Prečišć. tekstova: 27798
 • Propisa CG: 1824
 • Propisa R.Srpske: 2206

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.