Ekspert: poslednje izmene od 27.04.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 27.04.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 43/16) 
 • Pravilnik o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Sl. glasnik RS“, br. 42/16) 
 • Pravilnik o standardima kvaliteta udžbenika i uputstvo o njihovoj upotrebi („Sl. glasnik RS“, br. 42/16) 
 • Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći (sa primenom počev od utvrđivanja prava na novčanu socijalnu pomoć za april 2016. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 42/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 92323
 • Službenih mišljenja: 13316
 • Sudske prakse: 7763
 • Modela akata: 675
 • Obrazaca: 25886
 • Podzakonskih akata: 67934
 • Prečišć. tekstova: 20492
 • Propisa CG: 1279
 • Propisa R.Srpske: 1695

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.