Ekspert: poslednje izmene od 27.06.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 27.06.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o kamatnim stopama koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike („Sl. glasnik RS“, br. 45/11)
 • Odluka o izveštavanju o adekvatnosti kapitala banke („Sl. glasnik RS“, br. 45/11)
 • Odluka o uslovima i načinu izdavanja i prodaje kratkoročnih hartija od vrednosti („Sl. glasnik RS“, br. 45/11) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 56596
 • Službenih mišljenja: 9813
 • Sudske prakse: 5796
 • Modela akata: 443
 • Obrazaca: 13663
 • Podzakonskih akata: 41085
 • Prečišć. tekstova: 11912
 • Propisa CG: 669
 • Propisa R.Srpske: 920

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.