Ekspert: poslednje izmene od 27.06.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 27.06.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za 2012. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 61/12)
 • Pravilnik o utvrđivanju cena i naknada za određene vrste zdravstvenih usluga koje se pružaju na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 61/12)
 • Pravilnik za katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta („Sl. glasnik RS“, br. 61/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 62802
 • Službenih mišljenja: 10827
 • Sudske prakse: 6281
 • Modela akata: 515
 • Obrazaca: 16289
 • Podzakonskih akata: 45461
 • Prečišć. tekstova: 13659
 • Propisa CG: 811
 • Propisa R.Srpske: 1105

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.