Ekspert: poslednje izmene od 27.06.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 27.06.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV („Sl. glasnik RS“, br. 48/18) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS“, br. 48/18) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 48/18) 
 • Uredba o Šifarniku radnih mesta („Sl. glasnik RS“, br. 48/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 109559
 • Službenih mišljenja: 15310
 • Sudske prakse: 8685
 • Modela akata: 791
 • Obrazaca: 31141
 • Podzakonskih akata: 80939
 • Prečišć. tekstova: 24759
 • Propisa CG: 1639
 • Propisa R.Srpske: 2021

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.