Ekspert: poslednje izmene od 27.06.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 27.06.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o obliku i načinu vršenja unutrašnje kontrole u turističkoj inspekciji („Sl. glasnik RS“, br. 68/22)
 • Pravilnik o radu Etičkog odbora Visokog saveta sudstva („Sl. glasnik RS“, br. 68/22)
 • Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme („Sl. glasnik RS“, br. 68/22)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 141406
 • Službenih mišljenja: 17184
 • Sudske prakse: 9891
 • Modela akata: 908
 • Obrazaca: 41469
 • Podzakonskih akata: 105308
 • Prečišć. tekstova: 32011
 • Propisa CG: 2117
 • Propisa R.Srpske: 2599

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.