Ekspert: poslednje izmene od 27.07.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 27.07.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima (“Sl. glasnik RS”, br. 54/11)
 • Uredba o izmeni Uredbe o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna “T-500” (“Sl. glasnik RS”, br. 54/11)
 • Uredba o dopunama Uredbe o uslovima i načinu pod kojima lokalna samouprava može da otuđi ili da u zakup građevinsko zemljište po ceni, manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade (“Sl. glasnik RS”, br. 54/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 57173
 • Službenih mišljenja: 9905
 • Sudske prakse: 5825
 • Modela akata: 447
 • Obrazaca: 13997
 • Podzakonskih akata: 41486
 • Prečišć. tekstova: 12054
 • Propisa CG: 676
 • Propisa R.Srpske: 942

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.