Ekspert: poslednje izmene od 27.07.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 27.07.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 82/22)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja („Sl. glasnik RS“, br. 82/22)
 • Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 82/22)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 142004
 • Službenih mišljenja: 17219
 • Sudske prakse: 9930
 • Modela akata: 910
 • Obrazaca: 41567
 • Podzakonskih akata: 105776
 • Prečišć. tekstova: 32121
 • Propisa CG: 2122
 • Propisa R.Srpske: 2606

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.