Ekspert: poslednje izmene od 27.08.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 27.08.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o načinu izrade i sadržaju plana zaštite od udesa („Sl. glasnik RS“, br. 82/12)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS“, br. 82/12)
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za period jul-decembar 2012. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 81/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 63671
 • Službenih mišljenja: 11003
 • Sudske prakse: 6360
 • Modela akata: 527
 • Obrazaca: 16535
 • Podzakonskih akata: 46072
 • Prečišć. tekstova: 13829
 • Propisa CG: 828
 • Propisa R.Srpske: 1147

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.