Ekspert: poslednje izmene od 27.08.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 27.08.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Javnobeležnički poslovnik („Sl. glasnik RS“, br. 88/14)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o javnobeležničkoj kancelariji i radnom vremenu javnog beležnika („Sl. glasnik RS“, br. 87/14)
 • Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava telo koje se imenuje za ocenjivanje usaglašenosti vozila za transport određenog opasnog tereta u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 87/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 78375
 • Službenih mišljenja: 12258
 • Sudske prakse: 7236
 • Modela akata: 610
 • Obrazaca: 21804
 • Podzakonskih akata: 56876
 • Prečišć. tekstova: 17673
 • Propisa CG: 1044
 • Propisa R.Srpske: 1510

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.