Ekspert: poslednje izmene od 27.08.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 27.08.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravila o radu biračkih odbora za sprovođenje neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina („Sl. glasnik RS“, br. 64/18) 
 • Pravilnik o obliku i načinu vršenja unutrašnje kontrole u prosvetnoj inspekciji („Sl. glasnik RS“, br. 63/18) 
 • Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 63/18)
 • Pravilnik o obliku i načinu vršenja unutrašnje kontrole u tržišnoj inspekciji („Sl. glasnik RS“, br. 63/18)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 110931
 • Službenih mišljenja: 15380
 • Sudske prakse: 8751
 • Modela akata: 799
 • Obrazaca: 31688
 • Podzakonskih akata: 81998
 • Prečišć. tekstova: 25054
 • Propisa CG: 1671
 • Propisa R.Srpske: 2053

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.