Ekspert: poslednje izmene od 27.10.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 27.10.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o dopuni Uredbe o platama lica koja vrše funkciju, odnosno obavljaju poslove u vezi sa izvršavanjem kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala (“Sl. glasnik RS”, br. 114/14)
 • Uredba o dopuni Uredbe o platama lica koja obavljaju poslove u posebnim organizacionim jedinicama državnih organa nadležnih za suzbijanje organizovanog kriminala (“Sl. glasnik RS”, br. 114/14)
 • Pravilnik o proceni vrednosti nepokretnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 113/14)
 • Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći (sa primenom počev od utvrđivanja prava za oktobar 2014. godine) (“Sl. glasnik RS”, br. 113/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 79459
 • Službenih mišljenja: 12340
 • Sudske prakse: 7272
 • Modela akata: 621
 • Obrazaca: 22037
 • Podzakonskih akata: 57699
 • Prečišć. tekstova: 17925
 • Propisa CG: 1070
 • Propisa R.Srpske: 1529

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.