Ekspert: poslednje izmene od 27.10.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 27.10.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o podnošenju poreske prijave elektronskim putem (“Sl. glasnik RS”, br. 99/21)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa (“Sl. glasnik RS”, br. 99/21)
 • Usklađeni najviši iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina (“Sl. glasnik RS”, br. 99/21)
 • Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći (sa primenom počev od utvrđivanja prava za oktobar 2021. godine) (“Sl. glasnik RS”, br. 99/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 135577
 • Službenih mišljenja: 16914
 • Sudske prakse: 9722
 • Modela akata: 888
 • Obrazaca: 39888
 • Podzakonskih akata: 100809
 • Prečišć. tekstova: 30718
 • Propisa CG: 1966
 • Propisa R.Srpske: 2462

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.