Ekspert: poslednje izmene od 27.11.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 27.11.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva („Sl. glasnik RS“, br. 105/17) 
 • Zakon o medicinskim sredstvima (U PRIMENI: od 2. decembra 2018. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 105/17) 
 • Uredba o utvrđivanju Programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine za period od 2017. do 2023. godine („Sl. glasnik RS“, br. 104/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 104707
 • Službenih mišljenja: 14982
 • Sudske prakse: 8442
 • Modela akata: 763
 • Obrazaca: 29796
 • Podzakonskih akata: 77376
 • Prečišć. tekstova: 23471
 • Propisa CG: 1556
 • Propisa R.Srpske: 1931

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.