Ekspert: poslednje izmene od 27.12.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 27.12.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 156/20)
 • Kodeks ponašanja narodnih poslanika („Sl. glasnik RS“, br. 156/20)
 • Uredba o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon (hibridni pogon) („Sl. glasnik RS“, br. 156/20)
 • Uredba o dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 156/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 128845
 • Službenih mišljenja: 16563
 • Sudske prakse: 9454
 • Modela akata: 864
 • Obrazaca: 37867
 • Podzakonskih akata: 95591
 • Prečišć. tekstova: 29165
 • Propisa CG: 1896
 • Propisa R.Srpske: 2324

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.