Ekspert: poslednje izmene od 27.12.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 27.12.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o pravima korisnika usluga privremenog smeštaja u socijalnoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 126/21)
 • Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2022. godini („Sl. glasnik RS“, br. 126/21)
 • Opšti uslovi za obavljanje univerzalne poštanske usluge u Javnom preduzeću „Pošta Srbije“, Beograd („Sl. glasnik RS“, br. 126/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 137151
 • Službenih mišljenja: 16945
 • Sudske prakse: 9761
 • Modela akata: 894
 • Obrazaca: 40353
 • Podzakonskih akata: 102019
 • Prečišć. tekstova: 31068
 • Propisa CG: 2024
 • Propisa R.Srpske: 2478

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.