Ekspert: poslednje izmene od 28.01.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 28.01.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 3/19) 
 • Pravilnik o evidencionoj prijavi i odjavi sezonskih radnika („Sl. glasnik RS“, br. 3/19) 
 • Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015, 2016, 2017. i 2018. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 3/19) 
 • Uredba o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2019. godini („Sl. glasnik RS“, br. 3/19)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 114306
 • Službenih mišljenja: 15553
 • Sudske prakse: 8926
 • Modela akata: 815
 • Obrazaca: 32910
 • Podzakonskih akata: 84582
 • Prečišć. tekstova: 25806
 • Propisa CG: 1709
 • Propisa R.Srpske: 2099

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.