Ekspert: poslednje izmene od 28.04.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 28.04.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila („Sl. glasnik RS“, br. 42/14)
 • Pravilnik o uslovima za ostvarivanje prava na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada u Ministarstvu unutrašnjih poslova („Sl. glasnik RS“, br. 42/14)
 • Odluka o visini osnovice za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda (počev od plate za april 2014. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 42/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 76095
 • Službenih mišljenja: 12048
 • Sudske prakse: 7096
 • Modela akata: 601
 • Obrazaca: 21286
 • Podzakonskih akata: 55169
 • Prečišć. tekstova: 17100
 • Propisa CG: 1010
 • Propisa R.Srpske: 1464

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.