Ekspert: poslednje izmene od 28.05.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 28.05.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 52/12)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu uzimanja uzoraka robe od strane carinskog organa („Sl. glasnik RS“, br. 52/12)
 • Pravilnik o Tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja („Sl. glasnik RS“, br. 50/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 62306
 • Službenih mišljenja: 10718
 • Sudske prakse: 6239
 • Modela akata: 511
 • Obrazaca: 15912
 • Podzakonskih akata: 45077
 • Prečišć. tekstova: 13540
 • Propisa CG: 801
 • Propisa R.Srpske: 1080

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.