Ekspert: poslednje izmene od 28.05.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 28.05.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o pravobranilaštvu (“Sl. glasnik RS”, br. 55/14)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 55/14)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 55/14)
 • Zakon o izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 55/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 76648
 • Službenih mišljenja: 12116
 • Sudske prakse: 7148
 • Modela akata: 604
 • Obrazaca: 21412
 • Podzakonskih akata: 55584
 • Prečišć. tekstova: 17236
 • Propisa CG: 1023
 • Propisa R.Srpske: 1472

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.