Ekspert: poslednje izmene od 28.05.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 28.05.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o izmenama Odluke o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke („Sl. glasnik RS“, br. 38/18) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2018. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 38/18) 
 • Odluka o sticanju statusa instituta od nacionalnog značaja (Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu) („Sl. glasnik RS“, br. 38/18) 
 • Pravilnik o izdavanju kartografskih publikacija(„Sl. glasnik RS“, br. 38/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 108792
 • Službenih mišljenja: 15263
 • Sudske prakse: 8652
 • Modela akata: 788
 • Obrazaca: 30967
 • Podzakonskih akata: 80402
 • Prečišć. tekstova: 24525
 • Propisa CG: 1635
 • Propisa R.Srpske: 2010

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.