Ekspert: poslednje izmene od 28.07.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 28.07.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o ispravci greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja („Sl. glasnik RS“, br. 77/14)
 • Pravilnik o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“, br. 77/14)
 • Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Vlade („Sl. glasnik RS“, br. 76/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 77787
 • Službenih mišljenja: 12232
 • Sudske prakse: 7217
 • Modela akata: 609
 • Obrazaca: 21692
 • Podzakonskih akata: 56404
 • Prečišć. tekstova: 17564
 • Propisa CG: 1037
 • Propisa R.Srpske: 1500

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.