Ekspert: poslednje izmene od 28.07.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 28.07.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o iznosima minimalnih akciza za duvanske prerađevine („Sl. glasnik RS“, br. 74/21)
 • Uredba o izmeni Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika („Sl. glasnik RS“, br. 74/21)
 • Uredba o izmenama Uredbe o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama („Sl. glasnik RS“, br. 74/21)
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima za pružanje usluge kvalifikovane elektronske dostave i sadržaju potvrde o prijemu i dostavi elektronske poruke („Sl. glasnik RS“, br. 74/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 133735
 • Službenih mišljenja: 16818
 • Sudske prakse: 9621
 • Modela akata: 879
 • Obrazaca: 39051
 • Podzakonskih akata: 99410
 • Prečišć. tekstova: 30263
 • Propisa CG: 1935
 • Propisa R.Srpske: 2402

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.