Ekspert: poslednje izmene od 28.08.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 28.08.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o utvrđivanju Državnog programa hitnih sanacionih radova na objektima za zaštitu od voda oštećenim u poplavama u martu 2016. godine („Sl. glasnik RS“, br. 78/17)
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o informacijama i podacima koji se dostavljaju Narodnoj banci Srbije za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja banke i bankarske grupe („Sl. glasnik RS“, br. 78/17) 
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o minimalnom zahtevu za kapitalom i podobnim obavezama banke („Sl. glasnik RS“, br. 78/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 102665
 • Službenih mišljenja: 14835
 • Sudske prakse: 8351
 • Modela akata: 751
 • Obrazaca: 28957
 • Podzakonskih akata: 75754
 • Prečišć. tekstova: 23035
 • Propisa CG: 1517
 • Propisa R.Srpske: 1896

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.