Ekspert: poslednje izmene od 28.08.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 28.08.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o bližim uslovima za kvalifikovane elektronske vremenske žigove („Sl. glasnik RS“, br. 59/19) 
 • Pravilnik o načinu i uslovima za utvrđivanje trasa za prevoz opasne robe u drumskom saobraćaju i načinu lociranja i praćenja vozila („Sl. glasnik RS“, br. 59/19) 
 • Pravilnik o načinu sprovođenja ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskih proizvoda („Sl. glasnik RS“, br. 59/19) 
 • Kodeks ponašanja carinskih službenika („Sl. glasnik RS“, br. 59/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 118792
 • Službenih mišljenja: 15902
 • Sudske prakse: 9057
 • Modela akata: 825
 • Obrazaca: 34453
 • Podzakonskih akata: 88091
 • Prečišć. tekstova: 26727
 • Propisa CG: 1766
 • Propisa R.Srpske: 2137

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.