Ekspert: poslednje izmene od 28.09.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 28.09.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi („Sl. glasnik RS“, br. 70/11)
 • Sudski poslovnik o izmenama i dopunama Sudskog poslovnika („Sl. glasnik RS“, br. 70/11)
 • Uredba o cenama usluga koje plaćaju korisnici usluga i posebnih naknada za obavljanje poslova koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja („Sl. glasnik RS“, br. 70/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 58073
 • Službenih mišljenja: 10062
 • Sudske prakse: 5881
 • Modela akata: 459
 • Obrazaca: 14449
 • Podzakonskih akata: 42119
 • Prečišć. tekstova: 12330
 • Propisa CG: 700
 • Propisa R.Srpske: 968

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.