Ekspert: poslednje izmene od 28.09.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 28.09.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izgledu obrasca i načinu vođenja evidencije o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS“, br. 81/15)
 • Pravilnik o načinu, postupku i indikacijama za upućivanje osiguranih lica na lečenje hiperbaričnom oksigenacijom („Sl. glasnik RS“, br. 81/15)
 • Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje trgovine derivatima nafte i biogorivom („Sl. glasnik RS“, br. 81/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 87775
 • Službenih mišljenja: 12735
 • Sudske prakse: 7547
 • Modela akata: 654
 • Obrazaca: 24134
 • Podzakonskih akata: 64479
 • Prečišć. tekstova: 19436
 • Propisa CG: 1202
 • Propisa R.Srpske: 1609

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.