Ekspert: poslednje izmene od 28.09.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 28.09.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 79/16) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja („Sl. glasnik RS“, br. 79/16) 
 • Odluka o visini naknade za upis u Imenik Komore za 2016. godinu (Lekarska komora Srbije) („Sl. glasnik RS“, br. 79/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 95059
 • Službenih mišljenja: 13933
 • Sudske prakse: 7948
 • Modela akata: 693
 • Obrazaca: 27009
 • Podzakonskih akata: 69994
 • Prečišć. tekstova: 21165
 • Propisa CG: 1374
 • Propisa R.Srpske: 1765

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.