Ekspert: poslednje izmene od 28.10.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 28.10.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o vrstama proizvoda koji utiču na potrošnju energije za koje je neophodno označavanje potrošnje energije i drugih resursa („Sl. glasnik RS“, br. 92/13)
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o utvrđivanju cena i naknada za određene vrste zdravstvenih usluga koje se pružaju na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 92/13)
 • Odluka o izmeni Odluke o upravljanju rizicima banke („Sl. glasnik RS“, br. 92/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 72219
 • Službenih mišljenja: 11789
 • Sudske prakse: 6881
 • Modela akata: 581
 • Obrazaca: 19565
 • Podzakonskih akata: 52330
 • Prečišć. tekstova: 16026
 • Propisa CG: 949
 • Propisa R.Srpske: 1372

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.