Ekspert: poslednje izmene od 28.10.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 28.10.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o ministarstvima („Sl. glasnik RS“, br. 128/20)
 • Pravilnik o načinu obučavanja, osposobljavanja, nastavnim planovima i programima subjekata i snaga sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 128/20)
 • Pravilnik o kvalitetu proizvoda od voća i povrća (U PRIMENI: od 31. decembra 2021. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 128/20)
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o vozačkim dozvolama („Sl. glasnik RS“, br. 128/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 127330
 • Službenih mišljenja: 16520
 • Sudske prakse: 9392
 • Modela akata: 859
 • Obrazaca: 37288
 • Podzakonskih akata: 94382
 • Prečišć. tekstova: 28836
 • Propisa CG: 1890
 • Propisa R.Srpske: 2295

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.