Ekspert: poslednje izmene od 29.01.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 29.01.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 6/18) 
 • Pravilnik o detaljnim merama za primenu zajedničkih osnovnih standarda obezbeđivanja u vazduhoplovstvu („Sl. glasnik RS“, br. 5/18) 
 • Pravilnik o sertifikaciji vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o izdavanju dozvola za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti organizacijama za proizvodnju i projektovanje („Sl. glasnik RS“, br. 5/18) 
 • Aneks II Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 5/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 106286
 • Službenih mišljenja: 15066
 • Sudske prakse: 8513
 • Modela akata: 770
 • Obrazaca: 30198
 • Podzakonskih akata: 78572
 • Prečišć. tekstova: 23879
 • Propisa CG: 1584
 • Propisa R.Srpske: 1957

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.