Ekspert: poslednje izmene od 29.03.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 29.03.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje („Sl. glasnik RS“, br. 29/17) 
 • Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa („Sl. glasnik RS“, br. 29/17) 
 • Poslovnik o radu Državnog veća tužilaca („Sl. glasnik RS“, br. 29/17) 
 • Odluka o visini naknade za članarinu (Lekarska komora Srbije) („Sl. glasnik RS“, br. 29/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 99271
 • Službenih mišljenja: 14497
 • Sudske prakse: 8160
 • Modela akata: 728
 • Obrazaca: 28221
 • Podzakonskih akata: 73177
 • Prečišć. tekstova: 22211
 • Propisa CG: 1427
 • Propisa R.Srpske: 1833

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.