Ekspert: poslednje izmene od 29.03.2021

Ekspert Internet je ažuriran 29.03.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o uslovima i načinu revizije arhivskih fondova i zbirki u arhivima („Sl. glasnik RS“, br. 29/21)
 • Pravilnik o bližim merama zaštite arhivske građe („Sl. glasnik RS“, br. 29/21)
 • Akcioni plan za sprovođenje Strategije održivog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030. godine za period od 2021. do 2022. godine („Sl. glasnik RS“, br. 28/21)
 • Vodič dobre apotekarske prakse („Sl. glasnik RS“, br. 27/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 130974
 • Službenih mišljenja: 16639
 • Sudske prakse: 9520
 • Modela akata: 869
 • Obrazaca: 38285
 • Podzakonskih akata: 97306
 • Prečišć. tekstova: 29602
 • Propisa CG: 1907
 • Propisa R.Srpske: 2345

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.