Ekspert: poslednje izmene od 29.05.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 29.05.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmenama Uredbe o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept (“Sl. glasnik RS”, br. 46/13)
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama (“Sl. glasnik RS”, br. 46/13)
 • Uredba o obeležavanju (markiranju) derivata nafte (“Sl. glasnik RS”, br. 46/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 69289
 • Službenih mišljenja: 11580
 • Sudske prakse: 6629
 • Modela akata: 558
 • Obrazaca: 18101
 • Podzakonskih akata: 50223
 • Prečišć. tekstova: 15240
 • Propisa CG: 898
 • Propisa R.Srpske: 1314

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.