Ekspert: poslednje izmene od 29.06.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 29.06.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o utvrđivanju Plana namene radio-frekvencijskih opsega („Sl. glasnik RS“, br. 89/20)
 • Program za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang-listi Svetske banke o uslovima poslovanja – Doing Business za period 2020-2023. godine (sa Akcionim planom) („Sl. glasnik RS“, br. 89/20)
 • Pravilnik o uslovima za izdavanje i oduzimanje imenovanja za ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže ili cisterne za transport opasne robe („Sl. glasnik RS“, br. 89/20)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluge SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja („Sl. glasnik RS“, br. 90/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 125246
 • Službenih mišljenja: 16338
 • Sudske prakse: 9290
 • Modela akata: 849
 • Obrazaca: 36540
 • Podzakonskih akata: 92885
 • Prečišć. tekstova: 28281
 • Propisa CG: 1844
 • Propisa R.Srpske: 2233

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.