Ekspert: poslednje izmene od 29.07.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 29.07.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o bližim uslovima u pogledu izbora, programa rada lektora srpskog jezika na stranim visokoškolskim ustanovama i drugim pitanjima od značaja za angažovanje lektora („Sl. glasnik RS“, br. 53/19) 
 • Pravilnik o uslovima i načinu nošenja oružja i municije carinskih službenika („Sl. glasnik RS“, br. 53/19) 
 • Pravilnik o delatnostima i poslovima koji su nespojivi sa obavljanjem službene dužnosti carinskog službenika („Sl. glasnik RS“, br. 53/19) 
 • Odluka o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 53/19)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 118270
 • Službenih mišljenja: 15884
 • Sudske prakse: 9051
 • Modela akata: 823
 • Obrazaca: 34185
 • Podzakonskih akata: 87711
 • Prečišć. tekstova: 26598
 • Propisa CG: 1759
 • Propisa R.Srpske: 2132

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.