Ekspert: poslednje izmene od 29.08.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 29.08.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje trgovine naftom i derivatima nafte („Sl. glasnik RS“, br. 62/11)
 • Pravilnik o uslovima u pogledu objekata, prostorija, odgovarajuće opreme i uređaja koje mora da ispunjava proizvođač rakije i drugih alkoholnih pića („Sl. glasnik RS“, br. 61/11)
 • Pravilnik o obrascu i načinu izdavanja legitimacije sportskog inspektora („Sl. glasnik RS“, br. 61/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 57639
 • Službenih mišljenja: 9970
 • Sudske prakse: 5847
 • Modela akata: 451
 • Obrazaca: 14178
 • Podzakonskih akata: 41828
 • Prečišć. tekstova: 12172
 • Propisa CG: 684
 • Propisa R.Srpske: 956

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.