Ekspert: poslednje izmene od 3.02.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 03.02.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. februara 2014. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 8/14)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu umanjivanja neto prihoda zaposlenog u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 8/14)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima („Sl. glasnik RS“, br. 8/14)
 • Pravilnik o uslovima i postupku polaganja ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 9/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 74433
 • Službenih mišljenja: 11906
 • Sudske prakse: 6983
 • Modela akata: 590
 • Obrazaca: 20444
 • Podzakonskih akata: 53963
 • Prečišć. tekstova: 16629
 • Propisa CG: 965
 • Propisa R.Srpske: 1415

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.