Ekspert: poslednje izmene od 3.06.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 03.06.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreska uprava („Sl. glasnik RS“, br. 78/20)
 • Pravilnik o poslovima na kojima se sudijama, javnim tužiocima i zamenicima javnih tužilaca staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem („Sl. glasnik RS“, br. 78/20)
 • Izmena Usklađenih dinarskih iznosa akciza iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2019. godini („Sl. glasnik RS“, br. 78/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 124834
 • Službenih mišljenja: 16297
 • Sudske prakse: 9266
 • Modela akata: 845
 • Obrazaca: 36407
 • Podzakonskih akata: 92553
 • Prečišć. tekstova: 28212
 • Propisa CG: 1833
 • Propisa R.Srpske: 2231

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.