Ekspert: poslednje izmene od 3.08.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 03.08.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o iznosima najpopularnijih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine (za drugo polugodište 2011. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 56/11)
 • Usklađeni iznosi naknade iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu (sa indeksom potrošačkih cena u prvom polugodištu 2011. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 56/11)
 • Odluka o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja („Sl. glasnik RS“, br. 56/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 57275
 • Službenih mišljenja: 9926
 • Sudske prakse: 5828
 • Modela akata: 448
 • Obrazaca: 14026
 • Podzakonskih akata: 41553
 • Prečišć. tekstova: 12089
 • Propisa CG: 679
 • Propisa R.Srpske: 945

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.