Ekspert: poslednje izmene od 3.08.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 3.08.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500“ („Sl. glasnik RS“, br. 65/16) 
 • Uredba o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća („Sl. glasnik RS“, br. 65/16) 
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. avgusta 2016. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 65/16) 
 • Usklađeni iznosi naknada iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu (sa indeksom potrošačkih cena u prvom polugodištu 2016. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 65/16)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 94002
 • Službenih mišljenja: 13728
 • Sudske prakse: 7888
 • Modela akata: 687
 • Obrazaca: 26437
 • Podzakonskih akata: 69170
 • Prečišć. tekstova: 20913
 • Propisa CG: 1322
 • Propisa R.Srpske: 1746

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.