Ekspert: poslednje izmene od 30.01.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 30.01.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 5/12)
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o kriterijumima, visini, načinu obračuna i plaćanja naknade za proveru podataka iz dosijea o hemikaliji, kao i o visini drugih naknada utvrđenih Zakonom o hemikalijama („Sl. glasnik RS“, br. 5/12)
 • Uredba o prestanku važenja određenih uredaba („Sl. glasnik RS“, br. 5/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 60099
 • Službenih mišljenja: 10401
 • Sudske prakse: 6027
 • Modela akata: 495
 • Obrazaca: 15114
 • Podzakonskih akata: 43454
 • Prečišć. tekstova: 13006
 • Propisa CG: 751
 • Propisa R.Srpske: 1040

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.