Ekspert: poslednje izmene od 30.01.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 30.01.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a stav 2, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a, člana 83. stav 5. tačka 1) i člana 101a st. 1, 3. i 4. Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2012. godini („Sl. glasnik RS“, br. 8/13)
 • Usklađeni dinarski iznosi akciza iz čl. 12, 12a i 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2012. godini („Sl. glasnik RS“, br. 8/13)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 8/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 66781
 • Službenih mišljenja: 11395
 • Sudske prakse: 6511
 • Modela akata: 545
 • Obrazaca: 17381
 • Podzakonskih akata: 48298
 • Prečišć. tekstova: 14717
 • Propisa CG: 873
 • Propisa R.Srpske: 1256

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.